กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ห่วงใยให้ห่างไกลจาก COVID-19 ตั้งจุดสแกนอุณหภูมิ คัดกรองบุคลากรและประชาชนก่อนขึ้นอาคารกระทรวงแรงงาน


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการภายในกระทรวงแรงงานให้ห่างไกลจาก ไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ จึงสั่งการให้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อสแกนอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรก่อนขึ้นไปทำงานบนอาคารกระทรวงแรงงาน รวมถึงสแกนประชาชนที่มาใช้บริการด้วย ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานยังได้ตั้งจุดสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกรม ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line