กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ห่วงใยให้ห่างไกลจาก COVID-19 ตั้งจุดสแกนอุณหภูมิ คัดกรองบุคลากรและประชาชนก่อนขึ้นอาคารกระทรวงแรงงาน


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการภายในกระทรวงแรงงานให้ห่างไกลจาก ไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ จึงสั่งการให้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อสแกนอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรก่อนขึ้นไปทำงานบนอาคารกระทรวงแรงงาน รวมถึงสแกนประชาชนที่มาใช้บริการด้วย ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานยังได้ตั้งจุดสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกรม ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม