กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563


วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดงานวันสตรีสากล จากคณะทำงานฯ ทั้ง 6 คณะ และบริษัทผู้รับจ้าง โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line