กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29


วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29 ที่ได้บ่มเพาะให้เป็นนักบริหารแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ สามารถบริหารงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน ณ โรงแรม เอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน