กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29


วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29 ที่ได้บ่มเพาะให้เป็นนักบริหารแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ สามารถบริหารงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน ณ โรงแรม เอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม