กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)


วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) นำโดยนางสาวชัลลี่ บาร์เบอร์ หัวหน้าแผนก Labour Migration and Human Development ประจำสำนักงาน (IOM) ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะเพื่อแนะนำองค์กรและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานที่ดำเนินการโดย IOM พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในรูปแบบกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในปี 2563 รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่กรมเห็นว่ามีความสำคัญและสามารถดำเนินงานร่วมกันกับ IOM โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม