กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2563


วัันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กสร. ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน