กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2563


วัันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กสร. ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 กระทรวงแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม