กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่1/2563 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจิตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาการขอปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน รวมถึงพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 2 ภาค 6 และภาค 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน