กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง รวมถึงได้แสดงความยินดีกับเด็กปฐมวัยที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมระดับ 3 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีเด็กเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 128 คน โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน