กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง รวมถึงได้แสดงความยินดีกับเด็กปฐมวัยที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมระดับ 3 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีเด็กเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 128 คน โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม