กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เจรจาหารือกับกรมบังคับคดีเพื่อจัดทำบันทึกความตกลงเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ กรมบังคับคดี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเจรจาหารือกับ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ถึงแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมบังคับคดีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ข้อมูลบุคคลล้มละลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของกรม และให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน