กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เจรจาหารือกับกรมบังคับคดีเพื่อจัดทำบันทึกความตกลงเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ กรมบังคับคดี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเจรจาหารือกับ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ถึงแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมบังคับคดีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ข้อมูลบุคคลล้มละลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของกรม และให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม