กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 2


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยในภาคเกษตร จำนวน 50 คน ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน