กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน เปิดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีต่อกัน ตลอดจนพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และในเวลา 9.00 น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคกลางร่วมประชุม ณ โรงแรม อยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน