กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน เปิดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีต่อกัน ตลอดจนพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และในเวลา 9.00 น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคกลางร่วมประชุม ณ โรงแรม อยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม