กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี


วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี ที่ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมประสานงาน ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสานงานแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีอย่างเป็นระบบ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม