กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบนโยบาย ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และต้องไปทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน


วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายในโครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดค่านิยมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายของกรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน