กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบนโยบาย ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และต้องไปทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน


วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายในโครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดค่านิยมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายของกรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม