กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/ 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการ รวมถึงแผน การดำเนินโครงการสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการ และแผนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง - ฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน )


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน