กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/ 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการ รวมถึงแผน การดำเนินโครงการสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการ และแผนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง - ฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน )


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม