กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุเน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้


วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 85 คน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้มี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม