กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ


อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่1/2563 โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ สถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประสานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และเร่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคทางสังคม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม