กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ออกประกาศขอความร่วมมือเอกชนเลื่อนหยุดสงกรานต์


           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563 และให้หยุดชดเชยภายหลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

           นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ     บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อนโดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชนปีนี้ และจะคืนวันหยุดให้ภายหลังนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชน ประจำปี 2563 ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน และเพื่อให้การเฝ้าระวัง การป้องกันผลกระทบจากการเดินทางและการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากซึ่งอาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย กสร. จึงออกประกาศขอความร่วมมือภาคเอกชน     โดยขอให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไปหยุดในวันหยุดราชการประจำปีวันอื่นที่ยังมิได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดราชการอื่นที่ทางราชการจะได้ประกาศกำหนดต่อไป หรือวันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

          นายอภิญญา กล่าวต่อว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว ขอให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการและลูกจ้างปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐกำหนด หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่    หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

Attachments:
Download this file (53655.pdf)53655.pdf[ประกาศกรมฯ]536 kB

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม