กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว


วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(อคบต.)โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวทางการผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ให้สามารถทำงานได้ต่อไปโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน