กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.หารือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงาน


วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประสานขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงานในการซื้อสินค้าและบริการ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 14 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม