กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงาน ครั้งที่ 2/2563


วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของสถานประกอบกิจการที่ขอหารือข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกำหนดเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชย นิยามคำว่า ค่าจ้าง ที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 การย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 การหักค่าจ้าง ตามมาตรา 76 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 โดยมีผู้บริหารกรมที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม