กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับฟังปัญหาการขอความช่วยเหลือจากลูกจ้าง


 
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน รับฟังปัญหาการขอความช่วยเหลือ ที่ขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างและได้ดำเนินคดีอาญากับลูกจ้าง ทั้งนี้ในโอกาสดังกล่าว นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมรับฟังปัญหา และรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว ซึ่งจะได้ยื่นขอความช่วยเหลือผ่านคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรด้วย ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน