กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับฟังปัญหาการขอความช่วยเหลือจากลูกจ้าง


 
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน รับฟังปัญหาการขอความช่วยเหลือ ที่ขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างและได้ดำเนินคดีอาญากับลูกจ้าง ทั้งนี้ในโอกาสดังกล่าว นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมรับฟังปัญหา และรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว ซึ่งจะได้ยื่นขอความช่วยเหลือผ่านคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรด้วย ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม