กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ให้ความช่วยเหลือครอบครัวลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน


วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. พร้อมด้วยนายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงจากมารดาของลูกจ้างที่ร้องขอความช่วยเหลือ กรณีบุตรชายประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปส่งสินค้า ซึ่ง กสร.ได้ชี้แจงสิทธิ์และการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เป็นที่เข้าใจ ทั้งนี้ได้ประสานกับสำนักงานประกันสังคมให้ร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์ และแนวทางช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของลูกจ้างดังกล่าว ซึ่งจะได้ร่วมกันดำเนินงานให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line