กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมติดตามการทำงานในรูปแบบ Work From Home


วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในรูปแบบการทำงานที่บ้าน Work From Home ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความแออัดของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำเทคโนโลยี่สารสนเทศ รวมทั้งสื่อโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในการสื่อสาร กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้บริการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานของกรมเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน