กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัทเอกชน เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19


วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรม เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น จากบริษัท ไพพรรณรัตน์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน รปภ. เป็นต้น รวมไปถึงแรงงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ บริเวณด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line