กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์


วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่1/2563 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ และผลสรุปจำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประเมินและการรับรองโดยหน่วยรับรองเอกชน และจำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองเพื่อสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ทั้งนี้ ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ที่ดำเนินการโดย บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line