กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างจังหวัดชลบุรี


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง พร้อมด้วย นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายสมภพ มาลีแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กรณีลูกจ้างของบริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยากับญาติผู้เสียชีวิตตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน