กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.หารือสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง รับช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งนายจ้าง


วัันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้แทนสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์ นครหลวงเข้าพบ เพื่อขอให้ช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งกับทางบริษัทฯซึ่งทางสหภาพฯได้มีการประสานกับทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีไว้ก่อนหน้าแล้ว ทั้งนี้อธิบดีกสร.ได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ประสานกับทางผู้บริหารและสหภาพแรงงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหารือร่วมกันโดยใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยุติข้อขัดแย้งและป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน