กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอแจ้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕6๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญ
สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๑๕ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ และจะจัดส่งเกียรติบัตรและ
โล่รางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลฯ ปีที่ ๑ - ๑๔ , ปีที่ ๑๖ – ๑๘ และรางวัลระดับจังหวัดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์

๐๒ – ๒๔๖๒๑๑๘ ,๐๒ – ๖๔๓๔๔๗๑


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม