กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2563


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงของผู้ปฏิบัติงานระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) และ (2) การประปาส่วนภูมิภาคขอขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 53 ขั้น ระดับ 10 –12 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อพิจารณาต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน