กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และฝ่ายคนประจำเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ ผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และฝ่ายคนประจำเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล รวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย ผู้แทนสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน