กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมถวายเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กสร. ร่วมพิธีและทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานชั้น 1 และบริเวณรอบองค์พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน