กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (แผน 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 โดยนำเสนอแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งสรุปภาพรวมทิศทางการจัดทำร่างแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. เขตสาทร กรุงเทพฯ

 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน