กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอเชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้สนใจรับบริการคำปรึกษา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีด้านแรงงาน ในกิจกรรมคลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 4 ณ สรพ.7ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน