กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และรองอธิบดี กสร. มอบเงินตามสิทธิ์แก่ลูกจ้าง พร้อมตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สรพ.9


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่มอบเงินตามสิทธิได้แก่ เงินค่าจ้าง ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ สรพ.9 จำนวน 5 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 348,824 บาท พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 จตุจักร กรุงเทพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน