กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบกำหนดการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ พื้นที่ปฎิบัติงาน พร้อมทั้งซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินการ และแนวการตอบคำถามสำหรับการประเมินให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน