กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของกสร. ซึ่งประกอบด้วยนายจ้าง ผู้แทนนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวระดับหัวหน้างานที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว จำนวน 50 คน เพื่อให้มีทักษะในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวังแจ้งเบาะแส การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงสิทธิมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน