กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดอบรมนักบริหารงานบุคคลเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสู่ New Normal


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และนำไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรหลังการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร เช่น การทำงานในรูปแบบ Work Form Home ที่เกิดขึ้นสู่ New Normal จากผลของวิกฤต COVID-19 และร่วมเป็นเครือข่ายการบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรม ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน