กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดีกสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศาลแรงงานเคลื่อนที่


วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศาลแรงงานเคลื่อนที่
"คลินิกศาลแรงงาน ร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด" ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในโอกาสดังกล่าวรองอธิบดีกสร.ได้สอบถามและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนเข้ารับคำปรึกษา จำนวน 34 คน รับฟ้องคดีแรงงาน 6 คดี ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี รวม 253,500 บาท


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน