กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมหารือการดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน


วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน และพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน