กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมอภิปรายปัญหาแรงงานภายหลังวิกฤติโควิด-19 กับผู้นำองค์กรด้านแรงงาน


วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมอภิปรายกับผู้นำองค์กรด้านแรงงาน อาทิ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ในหัวข้อ “ปัญหาแรงงานและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19” จัดโดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน