กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมเสวนาโรคระบาดโคโรนา-19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงาน


      วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการเสวนา "โรคระบาดโคโรนา-19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้รู้เท่าทันโรคระบาดโคโรนา 19 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน