กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เปิดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง


      วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เปิดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้แทนทั้ง 2 ฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางต่อไป ณ บริเวณชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน