กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง


ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และปิดหีบลงคะแนนในเวลา 15.00 น. ตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นในเวลา 15.30 น. โดยผลการเลือกตั้งได้กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ ซึ่งฝ่ายนายจ้าง มีผู้มาลงคะแนน  27 คน จากผู้มีสิทธิ คน 35 คน คิดเป็น 77.14% ฝ่ายลูกจ้าง มีผู้มาลงคะแนน 37 คน จากผู้มีสิทธิ 93 คน คิดเป็น 39.78 % ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้นำบัญชีรายชื่อผู้ที่รับการเลือกตั้งเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ซึ่งสามารถดูผลการนับคะแนนได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (11.pdf)results[ ]154 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน