กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างทักษะในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเครือข่ายรายงานข่าวสารให้กับกรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน