กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท และพิจารณากลั่นกรองการขอพักชำระหนี้เงินกู้กองทุนฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนสภาองค์การจ้าง-ลูกจ้าง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน