กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2562- 2566 ประมาณการรายจ่ายและแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี ผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน