กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง


วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่นับคะแนนและคณะทำงานดำเนินการประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม นี้ พร้อมมอบหมายภารกิจตามตารางการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ กองนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทูร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน