กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมความรู้กฎหมายแรงงานและการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น หวังยกระดับการบริหารงานด้านแรงงานของสถานประกอบการในยุค 4.0


วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อการใช้ในการบริหารงานในยุค 4.0 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการสามารถนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และระบบการจัดสวัสดิการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยนายจ้าง-ลูกจ้าง จำนวน 65 คน จากสถานประกอบกิจการ 55 แห่ง ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน