กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุมพิจารณาคำร้องกรณี การย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2563  เพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541(การย้ายสถานประกอบกิจการ) ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอนุกรรมการ ผู้แทนภาครัฐ อนุกรรมผู้แทนฝ่ายนายจ้าง อนุกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน