กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กสร.มีชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กรมทราบอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน