กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการทำงาน โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนักวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาระสำคัญของการประชุม อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน ผลผลิต และงบประมาณในปี พ.ศ.2563 ร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน